Over mijzelf

Ik ben een creatief denker met veel praktische ervaring, van houtbewerking tot metaal en van engineering tot elektronica. Van huis uit ben ik bio-chemicus en chemical engineer. Deze achtergrond in combinatie met mijn ervaring in het creatieve vak, gebruik ik om vormgevingsvraagstukken (en creatieve projecten) tot een verrassend resultaat te brengen.

Met mijn kennis en ervaring werk ik voor het Openbaar Onderwijs Groningen als projectleider Digitale Geletterdheid. Organisatie, inkoop, onderhoud en training van docenten en leerlingen. Mijn grootste passie hierin is de zoektocht naar vak- en schooloverstijgende projecten. Enkele termen en raakvlakken: Maker Education, STEAM, Digitale Geletterdheid, Computational Thinking.

Onder de naam De Maakschappij werk ik samen met andere ondernemers. Zie de links hieronder.

De Campagne: Teackele Soepboer, Chantalla Pleiter, Floris Maathuis, Marc Buddendorf, Ditmar van Dam, Fedde Jorritsma, Erik Moesker, Marieke Verdijk, Wieke Alberts, Simon Koekkoek